ღამბაშიძე ანა

ღამბაშიძე ანა

ოფისის ტელეფონი: +995 32 2 15 88 11
მობ. ტელეფონი: +995 593 729 292

ელ. ფოსტა: ana.ghambashidze@ge.ey.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული ფირმა: შპს “იუაი საქართველო” (EY Georgia)