გოჩელაშვილი ნანა

გოჩელაშვილი ნანა

მობ. ტელეფონი: 599 58 01 97

ელ. ფოსტა: ngochelashvili@lawservices.ge

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლი)

ადვოკატი/ფიზიკური პირი