გოგიბერიძე ლაშა

გოგიბერიძე ლაშა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 599 583 777

ელ. ფოსტა: lasha.gogiberidze@bgi.ge

სფერო: სამოქალაქო  (კერძო) სამართლი. (ბიზნეს, საკორპორაციო ,საბანკო,ენერგეტიკის, ნავთობის და გაზის,  შრომის სამართალი)

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)