გოგოხია უნანა

გოგოხია უნანა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 595 24 0124

ელ. ფოსტა: unana.gogokhia@bgi.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  სამართლი. (საბანკო და საფინანსო, ფასიანი ქაღალდები, საკორპორაციო სამართალი; საერთაშორისო არბიტრაჟი)

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)