ინჯია ბექა

ინჯია ბექა

მობ. ტელეფონი: 577 41 44 44

ელ. ფოსტა: b.injia@giac.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი (დავების განხილვის ალტერნატიული მექანიზმები: კომერციული და საინვესტიციო არბიტრაჟი, მედიაცია; სამშენებლო დავები, ვალდებულებითი სამართალი, კორპორაციული, საერთაშორისო ტრანზაქციები)

ადვოკატი/ფიზიკური პირი