ივანიშვილი თამთა

ივანიშვილი თამთა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 595 707 133

ელ. ფოსტა: tivanishvili@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  და ადმინისტრაციული სამართალი. (სამეწარმეო, ინტელექტუალური საკუთრების და შრომის სამართალი; არბიტრაჟი).

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)