ჯანჯალაშვილი ოთარი

ჯანჯალაშვილი ოთარი

ოფისის ტელეფონი: 995 32 2 1200 11
მობ. ტელეფონი: 577 57 97 73

ელ. ფოსტა: otarij@gmail.com ; ojanjalashvili@lawglp.com

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია  (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: „ქართული იურიდიული ჯგუფი“