ჯიშიაშვილი გვანცა

ჯიშიაშვილი გვანცა

ოფისის ტელეფონი: +995 32 2 15 88 11
მობ. ტელეფონი: +995 555 273 729

ელ. ფოსტა: gvantsa.jishiashvili@ge.ey.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული ფირმა: შპს “იუაი საქართველო” (EY Georgia)