ჯოლია გიორგი

ჯოლია გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 557472472

ელ. ფოსტა: giorgi.jolia@bgi.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და საკორპორაციო სამართალი.

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)