კაკაბაძე დავითი

კაკბაძე დავითი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 12 0011
მობ. ტელეფონი: 577440794

ელ. ფოსტა: davidkakabadze@hotmail.com; dkakabadze@lawglp.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი . მათ შორის შერწყმა-შეძენა, საბანკო და ინსტიტუციური ინვესტიციები, საგადასახადო, შრომითი, ტელეკომუნიკაციებისა და კორპორატიული სამართალი.

იურიდიული ფირმა: „ქართული იურიდიული ჯგუფი“