კაკოიშვილი დავითი

კაკოიშვილი დავითი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 595 88 00 79

ელ. ფოსტა: davit.kakoishvili@bgi.ge

სფერო: საერთო სპეციალიზაცია (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)