კალანდაძე ნინო

კალანდაძე ნინო

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 251454
მობ. ტელეფონი: 577242477

ელ. ფოსტა: n.kalandadze@bco.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული  სამართალი

იურიდიული ფირმა: “ბეგიაშვილი და კომპანია”