კეკენაძე გიორგი

კეკენაძე გიორგი

ელ. ფოსტა: gkekenadze@nplaw.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)   სამართალი / სასამართლო დავები და არბიტრაჟი, საკორპორაციო სამართალი, უძრავი ქონების ტრანზაქციები

იურიდიული ფირმა: “ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები”