კიკიანი გიორგი

კიკიანი გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 28 36 63
მობ. ტელეფონი: +995 555 53 67 53

ელ. ფოსტა: gkikiani@glcc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო), სახელშეკრულებო, სამეწარმეო, საგადასახადო და შრომის სამართალი

იურიდიული ფირმა: „ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია“ ( GLCC)