კორძაძე ზვიადი

კორძაძე ზვიად

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  38 03 32;  2 38 80 32
მობ. ტელეფონი: 577 40 37 44

ელ. ფოსტა: zviad@kordzadzelawoffice.ge

სფერო: საერთო  სამართლის სპეციალიზაცია (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: “კორძაძის საადვოკატო ბიურო”