კორძახია ირაკლი

კორძახია ირაკლი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 18 78; 2 220 417
მობ. ტელეფონი: 599 57 78 33

ელ. ფოსტა: irakli.kordzakhia@kjlaw.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  სამართალი

იურიდიული ფირმა: “გრატა ინტერნეშენალ ჯორჯია”