კოტიშაძე ნინო

კოტიშაძე ნინო

მობ. ტელეფონი: 577 54 54 20

ელ. ფოსტა: nino.kotishadze@suknidzeandpartners.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  სამართალი

იურიდიული ფირმა: “სუქნიძე და პარტნიორები“