კუტუბიძე ლევანი

კუტუბიძე ლევანი

მობ. ტელეფონი: 591019497

ელ. ფოსტა: levankutubidze@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული ფირმა: “ზედელაშვილი და ადვოკატთა ჯგუფი“