კვაჭანტირაძე დავითი

კვაჭანტირაძე დავით

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  305 777
მობ. ტელეფონი: 593 39 30 72

ელ. ფოსტა: kvachantiradze@vbat.ge

სფერო: სისხლის  სამართალი და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია; საგადასახადო სამართალი;

იურიდიული ფირმა: VBAT