კვანტალიანი კობა

კვანტალიანი კობა

მობ. ტელეფონი: 599 51 51 57

ელ. ფოსტა: kobakvantaliani@yahoo.com

სფერო: სამოქალაქო  (კერძო), ადმინისტრაციული, სამეწარმეო სამართალი. საარბიტრაჟო დავები

იურიდიული ფირმა: “ბირკაია კვანტალიანი”