მაისურაძე მაკო

მაისურაძე მაკო

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 15 88  11
მობ. ტელეფონი: 593 22 01 21

ელ. ფოსტა: Mako.Maisuradze@ge.ey.com ; maisuradzemako@gamil.com

სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული (ნავთობი და გაზი; კომერციული არბიტრაჟი; სახელშეკრულებო და საკორპორაციო) სამართალი

კომპანია: იუაი (EY)