მაკარაძე ამირანი

მაკარაძე ამირანი

მობ. ტელეფონი: 577 588552

ელ. ფოსტა: amakaradze@gmail.com

სფერო: ადმინისტრაციული და სამოქალაქო (კერძო) სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი