მდივანი ლაშა

მდივანი ლაშა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 30 30 77

ელ. ფოსტა: lmdivani@mcgill.ge

სამართლის  მიმართულება:

  1. ჯანდაცვის სამართალი
  2. კორპორაციული სამართალი
  3. М&А
  4. სახელშეკრულებო სამართალი
  5. სასამართლო დავები

იურიდიული ფირმა: “მაგკილი” (McGill)