მეგრელიძე მაგდა

მეგრელიძე მაგდა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32)  2 30 63 99;  +995 58 77 70 90
მობ. ტელეფონი: 577 40 47 44

ელ. ფოსტა: magda.megre@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო  და ადმინისტრაციული სამართლი. (საოჯახო,  სამეწარმეო)

იურიდიული ფირმა: “სვანიძე და პარტნიორები”