მელიქიშვილი გიორგი

მელიქიშვილი გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  305 777
მობ. ტელეფონი: 595 90 25 92

ელ. ფოსტა: melikishvili@vbat.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)   სამართალი.  სამეწარმეო სამართალი,   არბიტრაჟი.

იურიდიული ფირმა: VBAT