მჟავანაძე ნანა

მჟავანაძე ნანა

მობ. ტელეფონი: 599 203 120

ელ. ფოსტა: nano.mzhavanadze@gmail.com

სფერო: საერთო სამართლის  სპეციალიზაცია (სისხლი, სამოქალაქო, ადინისტრაციული) ; გადახდისუუნარობა

ადვოკატი/ფიზიკური პირი