მოდებაძე ლიანა

მოდებაძე ლიანა

მობ. ტელეფონი: 599 9590 32

ელ. ფოსტა: lika_modebadze@yahoo.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი