მუმლაძე გრიგოლი

მუმლაძე გრიგოლი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 28 36 63
მობ. ტელეფონი: 597527362

ელ. ფოსტა: gmumladze@glcc.ge

სფერო: საერთო სამართლის  სპეციალიზაცია (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული), სამეწარმეო/კორპორაციული სამართალი, შრომითი სამართალი, სასამართლო (სამოქალაქო და ადმინისტრაციული) სამართალწარმოება.

იურიდიული ფირმა: “ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია” (GLCC)