მუმლაძე მაია

მუმლაძე მაია

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 31 07 77
მობ. ტელეფონი: 599 95 68 50

ელ. ფოსტა: mmumladze@lcs.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  და ადმინისტრაციული სამართალი;

იურიდიული ფირმა: Legal Consulting and Services (LCS)