მწარიაშვილი მაია

მწარიაშვილი მაია

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 99 97 55; 2 99 57 97

ელ. ფოსტა: mtsariashvili@blb.ge

სფერო: ბიზნეს სამართლის ყველა პროფილი / სისხლის სამართალი

იურიდიული ფირმა: ბიზნეს ლიგალ ბიურო (BLB)