ნოდია ლაშა

ნოდია ლაშა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32)  2 207 407
მობ. ტელეფონი: 599 304302

ელ. ფოსტა: lasha@nplaw.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი / საკორპორაციო სამართალი, გადახდისუუნარობის და რესტრუქტურიზაციის სამართალი, სასამართლო დავები და არბიტრაჟი საბანკო სამართალი, უძრავი ქონების ტრანზაქციები

იურიდიული ფირმა: “ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები”