ობგაიძე გიორგი

ობგაიძე გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 31 07 77
მობ. ტელეფონი: 591 57 77 77

ელ. ფოსტა: gobgaidze@lcs.ge

სფერო: სამოქალაქო, სამეწარმეო, საბანკო და საგადასახადო სამართლი

იურიდიული ფირმა: Legal Consulting and Services  (LCS)