ორთავიძე ნატო

ორთავიძე ნატო

მობ. ტელეფონი: 591 99 99 64

ელ. ფოსტა: nataliaortavidze@yahoo.com

სფერო: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სამეწარმეო სამართალი.

იურიდიული ფირმა: „ბირკაია და კვანტალიანი“