ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

მემორანდუმი

ქართულამერიკულ უნივერსიტეტსა და ა.... საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ

ქ.თბილისი   27.06.2014 წელი