ქირია უჩა

ქირია უჩა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 37 93 00
მობ. ტელეფონი: 591 11 31 50

ელ. ფოსტა: u.kiria@chargeishvili.ge;  u.kiria@cli.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი:ბიზნეს სამართალი, სახლეშეკრულებლო სამართალი, მედიაცია, შრომის სამართალი, კონკურენციის სამართალი, შერწყმა და მიერთება, გაკოტრების სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, ინვესტიციების მართვის სამართალი.

იურიდიული ფირმა: “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი”