ქოჩიაშვილი ნინო

ქოჩიაშვილი ნინო

მობ. ტელეფონი: 557 71 01 02

ელ. ფოსტა: ninchoo@gmail.com

სფერო: სახელშეკრულებო, საკორპორაციო, შრომის, ინტელექტუალური, საგადასახადო, საბანკო, სადაზღვევო სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი