ქორთუა ნინო

ქორთუა ნინო

მობ. ტელეფონი: 577 42 42 03

ელ. ფოსტა: nkortua@ghg.com.ge

სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი