ქრისტესაშვილი მიხეილი

ქრისტესაშვილი მიხეილი

მობ. ტელეფონი: 599 57 20 70

ელ. ფოსტა: mixeili@hotmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და სამეწარმეო  სამართალი

იურიდიული ფირმა: “ბირკაია კვანტალიანი”