როგავა რუსუდანი

როგავა რუსუდან

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 18 78; 2 220 417
მობ. ტელეფონი: 591 55 6767

ელ. ფოსტა: ruso.rogava@kjlaw.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი

იურიდიული ფირმა: “გრატა ინტერნეშენალ ჯორჯია”