როინიშვილი სოფიო

როინიშვილი სოფიო

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 18 78; 2 220 417
მობ. ტელეფონი: 595 90 88 28

ელ. ფოსტა: sofia.roinishvili@kjlaw.ge

სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული  სამართალი. (საგადასახადო, სამეწარმეო სამართალი, საერთაშორის დაბეგვრა, ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები).

იურიდიული ფირმა: “გრატა ინტერნეშენალ ჯორჯია”