სალია ნუგზარი

სალია ნუგზარი

მობ. ტელეფონი: 577 21 81 80

ელ. ფოსტა: nugzars1@hotmail.com

სფერო: სისხლის სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი