საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია და ს.ს.ი.პ. იურიდიული დახმარების სამსახური

მემორანდუმი .... საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციასა და ს.... იურიდიული დახმარების სამსახურს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის შესახებ 1 ნოემბერი 2014წელი