სარაჯიშვილი გიორგი

სარაჯიშვილი გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 591 22 88 68

ელ. ფოსტა: giorgi.sarajishvili@bgi.ge

სფერო: სასამართლოში წარმომადგენლობა, არბიტრაჟი, სამოქალაქო (კერძო)  სამართლი. (ინტელექტუალური საკუთრების, საკორპორაციო,    საგადასახადო)

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)