სახოკია ლიანა

სახოკია ლიანა

მობ. ტელეფონი: 558 92 14 83

ელ. ფოსტა: lianasakhokia@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი; სანივთო სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი