შარაბიძე კახა

შარაბიძე კახა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 99 97 55; 2 99 57 97

ელ. ფოსტა: sharabidze@blb.ge

სფერო: ბიზნეს სამართლის ყველა პროფილი

იურიდიული ფირმა: ბიზნეს ლიგალ ბიურო (BLB)