შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია;

მემორანდუმი შპს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და .... საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ