შუშიაშვილი თამარი

შუშიაშვილი თამარ

მობ. ტელეფონი: 577 55 88 21; 593 98 93 98

ელ. ფოსტა: t.shushiashvili@vtb.ge ; tamar.shushiashvili1977@gmail.com

სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი, სამოქალაქო (კერძო) სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი