სირაძე თინათინი

სირაძე თინათინ

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 31 07 77
მობ. ტელეფონი: 599 54 77 17

ელ. ფოსტა: tsiradze@lcs.ge

სფერო: სამოქალაქო  (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი; სამართალწარმოება საკონსტიტუციო სასამართლოში

იურიდიული ფირმა: Legal Consulting and Services (LCS)