სოსელია ნინო

სოსელია ნინო

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 18 78; 2 220 417
მობ. ტელეფონი: 577 15 75 45

ელ. ფოსტა: nino.soselia@kjlaw.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  სამართალი

იურიდიული ფირმა: კორძახია ჟღენტი