ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

მემორანდუმი   ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ   ქ.თბილისი  ~27 ივნისი