ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

მემორანდუმი   ... საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა და .... საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ   .თბილისი                                                                                                                                        27 ივნისი